Akte van geboorte

Vraag jouw akte aan via ons e-loket

Inhoud

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • uzelf
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • uw erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Bewijsstukken

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • uw eigen identiteitskaart.

Procedure

In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind

 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat

 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

U kunt een afschrift of een uittreksel van een geboorteakte aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats, aan het loket van de dienst Burgerzaken.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Indien je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan de dienst Burgerzaken telefonisch of per mail. Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Geboorteakte uit het buitenland

Als u in het buitenland bent geboren, moet u aan de dienst Burgerzaken vragen in welke gemeente de akte van geboorte wordt bewaard.

Hoe aanvragen?

Indien je het attest niet zelf digitaal kan opvragen via de hierboven vermelde websites of ons e-loket, contacteer dan onze dienst Burgerzaken telefonisch of per mail.
Het attest wordt vervolgens voor jou opgemaakt en klaargelegd aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hoeft voor het afhalen ervan geen afspraak te maken.

Gerelateerde items

Contact