Energieprestatiecertificaat voor een publiek gebouw

Inhoud

Bepaalde publieke gebouwen moeten een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het moet op een zichtbare plaats opgehangen worden. Het EPC toont hoe energiezuinig het gebouw is. Dat wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte en het energieverbruik (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...) van exact één jaar.

Belangrijk

 • Het EPC voor publieke gebouwen zal op korte termijn verdwijnen en vervangen worden door het EPC voor Niet-Residentiële gebouwen (EPC NR).
 • Het EPC NR wordt ingevoerd op 1/1/2023.
 • Er kan dus vanaf 1/1/2023 een EPC voor niet-residentiële gebouwen opgemaakt worden.
  • Het EPC NR wordt verplicht voor grote publieke gebouwen en overheidsgebouwen vanaf 1/1/2024.
  • Voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend.
 • Bij de opmaak van het EPC NR zijn naast het energieverbruik ook andere metingen nodig, waarvoor meters moeten geplaatst worden. Laat u tijdig informeren over welke meters u nodig hebt.
 • Het EPC NR wordt opgemaakt door een energiedeskundige type D (en dus niet door een energiedeskundige type C).

Voorwaarden

 • Deze regelgeving geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht. Dat zijn organisaties zoals:
  • overheden, overheidsagentschappen, OCMW's, overheidsbedrijven, lokale besturen, ...
  • onderwijsinstellingen: scholen, internaten, centra voor volwassenenonderwijs of voor basiseducatie, centra voor leerlingenbegeleiding, hogescholen en universiteiten
  • gezondheidsvoorzieningen
  • welzijnsvoorzieningen: organisaties die activiteiten uitoefenen op het gebied van gezin, maatschappelijk welzijn, inwijkelingen, personen met een handicap, bejaarden, jeugdbescherming, ...
 • Als er een geldig 'EPC Bouw' beschikbaar is, is geen bijkomend EPC voor publieke gebouwen meer vereist. Het 'EPC Bouw' kan dan uitgehangen worden op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.
 • Een EPC voor publieke gebouwen moet opgemaakt worden voor gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte vanaf 250 m².
 • In geval van een nieuwe gebruiker heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na de ingebruikname van het gebouw om over een energieprestatiecertificaat te beschikken.
 • Het energieprestatiecertificaat van een publiek gebouw is 10 jaar geldig.
  • Belangrijk: Het is echter mogelijk dat het EPC komt te vervallen vooraleer de geldigheidstermijn is verstreken vanwege de invoering van het EPC voor Niet-Residentiële gebouwen.

Procedure

De gebruiker van het gebouw, dus de publieke organisatie die in het gebouw is gehuisvest, is verantwoordelijk voor de opmaak van het EPC. Ook als de publieke organisatie geen eigenaar is van het gebouw, is zij verantwoordelijk voor de opmaak van het EPC. De publieke organisatie kan voor de opmaak van het EPC een beroep doen op een erkende energiedeskundige voor publieke gebouwen (type C) of een interne energiedeskundige voor publieke gebouwen. Dat is een werknemer van de publieke organisatie, die in zijn huidige functie minstens 2 jaar relevante beroepservaring heeft rond energiezorg.

Belangrijk: Het EPC NR dat het EPC voor publieke gebouwen zal vervangen, wordt opgemaakt door een ander type energiedeskundige: type D.

 • Voor publieke gebouwen wordt het EPC gebaseerd op de gemeten (werkelijke) energieverbruiken. De instelling moeten over verbruikgegevens beschikken van 12 maanden.
  • Belangrijk: Bij de opmaak van het EPC NR dat het EPC voor publieke gebouwen zal vervangen, zijn naast het energieverbruik ook andere metingen nodig, waarvoor meters moeten geplaatst worden. Laat u tijdig informeren over welke meters u nodig hebt.
 • De energiedeskundige maakt het EPC op met behulp van een webtoepassing, die beheerd wordt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).
  • Belangrijk: Bij de opmaak van het EPC NR dat het EPC voor publieke gebouwen zal vervangen, wordt een andere software gebruikt. Het EPC NR wordt opgemaakt door een ander type energiedeskundige: type D.
 • Het EPC moet vervolgens worden opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.
 • De aanbevelingen die op het EPC staan, zijn niet verplicht uit te voeren. Ze maken duidelijk waar nog energiebesparingen in het gebouw gerealiseerd kunnen worden.

Controle

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid van een EPC. Als de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, kan het VEA de gebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro tot maximaal 5000 euro.

Uitzonderingen

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van publieke organisaties die geen EPC voor publieke gebouwen moeten hebben.