Huwelijksaangifte

Inhoud

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van u of uw partner
 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner
 • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

Wat meebrengen

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
 • een identiteitsbewijs
 • als er een huwelijkscontract is, moet u een attest voorleggen van de notaris die het contract heeft opgesteld
 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Vastleggen van de huwelijksdatum

Bent u van plan om te huwen, dan moet u ten laatste 3 maanden op voorhand de huwelijksdatum vastleggen bij de dienst Burgerzaken. Dit kan telefonisch of per mail.

Een huwelijksplechtigheid kan in onze gemeente plaatsvinden:

 • van maandag tot en met vrijdag: 09.30 tot 11.30 en 13.30 tot 15.30
 • zaterdag: 9.30 tot 12.00

Ongeveer 6 weken vóór het huwelijk wordt u door ons gecontacteerd om een afspraak te maken voor de aangifte van uw huwelijk.

Kostprijs

€ 25 (trouwboekje)

Downloads

 • retributie-administratievestukkenburgerzaken2022.pdf
  107,5 Kb

Gerelateerde items

Contact