Huwelijksaangifte

Inhoud

Met een huwelijksaangifte verklaren u en uw partner dat u wilt huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voorwaarden

 • Bent u Belg, dan moet u meerderjarig zijn.

 • Bent u niet-Belg, dan is de wetgeving van uw land van toepassing.

 • U mag niet gehuwd zijn. Uw eventuele vorige huwelijk moet nietig verklaard of ontbonden zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding.

Bewijsstukken

Toekomstige echtgenoten die zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

 • een kopie van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.

 • een identiteitsbewijs

 • een bewijs dat u niet gehuwd bent (nooit gehuwd, eerder huwelijk ontbonden of nietig verklaard), als dat bewijs niet beschikbaar is in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

 • een bewijs van nationaliteit

 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk

 • een attest van hoofdverblijfplaats.

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Procedure

U moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in:

 • de laatste woonplaats van u of uw partner

 • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

 • de geboorteplaats van u of uw partner

U kunt de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door één van de partners mits een volmacht.

U doet de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente:

 • ter plaatse aan het loket

 • online via Mijn Burgerprofiel of via de website.

Vastleggen van de huwelijksdatum

Ben je van plan om te huwen, dan moet je ten laatste 3 maanden op voorhand de huwelijksdatum vastleggen bij de dienst Burgerzaken. Dit kan telefonisch of per mail.

Een huwelijksplechtigheid kan in onze gemeente plaatsvinden:

 • van maandag tot en met vrijdag: van 09.30 tot 11.30 en van 13.30 tot 15.30
 • zaterdag: van 9.30 tot 12.00

Het huwelijk kan plaatsvinden in de trouwzaal, op het buitenterras van het gemeentehuis of in openlucht (in het park aan het gemeentehuis). 
Wens je te huwen in het park, dien je een aanvraag in bij het evenementenloket en voorzie je zelf alle benodigdheden. Hieronder vind je hieromtrent het huishoudelijk reglement.
Het is mogelijk om na het huwelijk een drankje te schenken in het park. Dit dienen jullie zelf volledig te organiseren.

Ongeveer 6 weken vóór het huwelijk worden jullie door ons gecontacteerd om een afspraak te maken voor de aangifte van jullie huwelijk.
Op dat moment wordt besproken of jullie eigen muziek wensen, eigen teksten willen (laten) voorlezen, ringen willen uitwisselen, of jullie getuigen willen (en indien ja, wie) en of er attesten 'klein verlet' nodig zijn. 

Kostprijs

€ 25 (trouwboekje)

Retributiereglement

Huishoudelijk reglement

Gerelateerde items

Contact