Energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop of verhuur van een klein niet-residentieel gebouw (zoals kantoor, winkel, horecazaak, ...)

Inhoud

Kleine niet-residentiële gebouwen (niet-woningen) die verkocht of verhuurd worden, moeten sinds 2020 een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig het gebouw is.

Voorwaarden

 • Wie zijn horeca- of handelszaak, kantoor, praktijk, B&B, … verkoopt of verhuurt, moet sinds 2020 een geldig EPC hebben.
  • Er zijn enkele uitzonderingen. Gebruik op Energiesparen.be de online EPC-Wegwijzer om te weten te komen of er een EPC nodig is en wat uw verplichtingen zijn.
  • Dit EPC is bedoeld voor kleinere niet-residentiële eenheden. De eenheid mag dus zelf niet groot zijn en mag ook geen deel zijn van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum.
  • De EPC-plicht geldt daarom alleen voor niet-residentiële gebouwen (of gebouwdelen) met bruikbare vloeroppervlakte van maximaal 500 m².
   Het ‘aaneengesloten niet-residentiële geheel’ dat het gebouwdeel bevat mag niet groter zijn dan 1000 m².
  • Op energiesparen.be vindt u meer uitleg over ‘niet-residentieel’ en het ‘aaneengesloten niet-residentiële geheel’.
 • Bovendien moeten een aantal elementen uit het EPC vermeld worden in advertenties of bekendmakingen waarin het pand te koop of te huur wordt aangeboden. De verplichte vermelding van EPC-gegevens in advertenties geldt voor eigenaars, maar evenzeer voor makelaars, notarissen, …
 • Hoe een EPC er uitziet, kunt u zien in dit voorbeeld-EPC (NIet-residentiële eenheid (oppervlakte max 500 m2)).
  • Op het EPC wordt de energiezuinigheid weergegeven met een EPC-label. Dat gaat van een rode letter F (slechte score) tot een donkergroene A+ (heel goede score).
  • In het EPC staan ook aanbevelingen over hoe het gebouw nog energiezuiniger gemaakt kan worden.

Procedure

Een EPC voor een klein niet-residentieel gebouw moet opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

Bij het plaatsbezoek moeten de corona-voorzorgsmaatregelen nageleefd worden.