Een gastank buiten gebruik stellen

Inhoud

Een gastank die definitief buiten gebruik gesteld wordt, moet aangepast worden.

Voorwaarden

De installatie (of onderdelen ervan) moeten binnen de 36 maanden na de buitengebruikstelling zo zijn aangepast dat schade aan het milieu of hinder uitgesloten is.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de beroepsfederatie FeBuPro.

Regelgeving

VLAREM titel II : Artikel 4.1.6.3.