AREI-keuring van uw zonnepanelen

Inhoud

De AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) moet worden uitgevoerd vóór de zonnepanelen in gebruik genomen worden. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Voorwaarden

Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder (pdf).

Procedure

  • Na de installatie en vóór de ingebruikname van de zonnepanelen, contacteert u een erkende keurder (pdf) die de installatie komt keuren. Als alles in orde is, mogen daarna de zonnepanelen worden opgestart.
  • De keurder bezorgt u een AREI-keuringsverslag.
  • U moet een kopie van het AREI-keuringsverslag aan netbeheerder Fluvius bezorgen. Een beslissing van de keurder is niet voldoende, u moet het volledige verslag bezorgen.

Als het keuringsverslag niet volledig is, zal Fluvius het keuringsverslag niet aanvaarden. De installatie moet worden aangepast en er moet een nieuwe keuring gebeuren. Deze keuring is een onderdeel van de aansluitingsvoorwaarden, waaraan u moet voldoen om uw zonnepanelen correct en veilig op het net aan te sluiten.

Kostprijs

Kost

Meestal zit de prijs van de keuring in de offerteprijs van de installatie. Het bedrag hangt dus af van de installatie. Voor een installatie voor particulieren gaat men momenteel uit van een bedrag rond 125 tot 170 euro.