Erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Inhoud

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor elektrische schakelinrichtingen nodig als u werkzaamheden uitvoert aan elektrische schakelinrichtingen met gefluoreerde broeikasgassen en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke gassen. Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie en de buitendienststelling van elektrische schakelinrichtingen en het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen uit elektrische schakelinrichtingen.

Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen.

In artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM kan u lezen wat bedoeld wordt met ‘elektrische schakelinrichting’, ‘installatie’, ‘onderhoud’, ‘reparatie’, ‘buitendienststelling’ en ‘terugwinning’.

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor elektrische schakelinrichtingen moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • en deze bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De Vlaamse erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor elektrische schakelinrichtingen.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Wie als technicus voor elektrische schakelinrichtingen aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen in een erkend opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor elektrische schakelinrichtingen.

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor elektrische schakelinrichtingen

Als u het Europese certificaat hebt behaald maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID) vooraleer te mogen werken in het Vlaamse Gewest.

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of BIS-nummer als u niet over een rijksregisternummer beschikt. Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor niet-Belgen. Het bestaat uit 11 cijfers zoals het rijksregisternummer. Niet-Belgen die bij een Belgische werkgever werken of in België wonen, krijgen automatisch een BIS-nummer. Als u geen BIS-nummer heeft, kan u dit aanvragen via een afspraak op een registratiekantoor. Klik hier voor meer informatie over het bekomen van een BIS-nummer.
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

Kostprijs

Als technicus elektrische schakelinrichtingen moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).