Theoretisch jachtexamen

Inhoud

Wilt u een Vlaams jachtverlof aanvragen? Dan moet u kunnen aantonen dat u bekwaam bent om te jagen. U kunt dit doen door het theoretische en praktische examen af te leggen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert het theoretische jachtexamen 1 keer per jaar.

Voorwaarden

U moet minimaal 17 jaar zijn op de dag van het theoretische examen.

Procedure

Het examen werd georganiseerd op zaterdag 30 april 2022 om 9 uur in Flanders Expo:
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent

Inschrijving
Inschrijven kon tot 16 maart 2022. Ten laatste op die dag moest het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) ingediend zijn.

Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.

Theoretisch examen
Het examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen over 3 vakken:

U bent geslaagd wanneer u 36 op 60 behaalt, met een minimum van 10 op 20 per vak. Per juist antwoord krijgt u 1 punt, per fout antwoord verliest u 0,5 punt. Voor een blanco antwoord krijgt u geen punten.

Resultaten
Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek “Resultaat van het examen” in het e-loket Fauna en Flora. De resultaten zijn ten vroegste 2 à 3 weken na het examen beschikbaar.

Kostprijs

70 euro