Praktisch jachtexamen

Inhoud

Wilt u een Vlaams jachtverlof aanvragen? Dan moet u kunnen aantonen dat u bekwaam bent om te jagen. U kunt dit doen door het theoretische en praktische examen af te leggen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert het praktische jachtexamen 1 keer per jaar.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van

 • een attest medische en psychische geschiktheid, ingevuld door een arts

 • een van de volgende getuigschriften of jachtverloven

  • geldig getuigschrift van het theoretische Vlaamse jachtexamen dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig getuigschrift van het theoretische jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995.

U mag niet aan het praktische jachtexamen deelnemen wanneer u:

 • ontzet of vervallen verklaard bent van het recht om wapens te dragen
 • minder dan 12 maanden voor de datum van het getuigschrift veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf of wanneer u veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden middelen of met motorvoertuigen
 • zich niet gehouden hebt aan de strafrechtelijke verplichtingen van een veroordeling voor jachtmisdrijf
 • veroordeeld bent voor een misdrijf waarbij u geweld of weerspannigheid pleegde.

Procedure

Inschrijving

Inschrijven en betalen kan tot en met 9 juni 2021.

Schrijf u in en betaal via het e-loket Fauna en Flora. In de instructievideo kunt u zien hoe u dat doet voor het theoretische jachtexamen. Inschrijven voor het praktische examen doet u op net dezelfde manier. Kies wel voor het formulier ‘Inschrijving praktisch jachtexamen’.

Bent u geen Belg of lukt het u niet om via het e-loket in te schrijven? Vraag dan een papieren inschrijvingsformulier aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel of via het e-mailadres jachtexamen@vlaanderen.be. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 9 juni 2021 via aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

Praktisch examen

Het praktische examen bestaat uit 3 vakken.

 • Vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie (u moet hiervoor slagen om aan de 2 volgende vakken te mogen deelnemen. U bent geslaagd als u 12 op 20 behaalt)
  • een geweer monteren en demonteren
  • een buks grendelen en ontgrendelen
  • een geweer en een buks laden en ontladen
  • een geweer en een buks dragen tijdens de jacht
  • met een geweer en een buks een hindernis nemen tijdens de jacht
  • afstanden schatten op open terrein en in het bos
  • met een geweer en een buks schieten tijdens de jacht.​
 • Vak 2: Schietvaardigheidsproef met hagelgeweer
  10 schoten afvuren op een bewegend doel. Per treffer krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.
 • Vak 3: Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer
  10 schoten afvuren met of zonder steun op een vaste schietschijf. Per treffer binnen een diameter van 10 centimeter krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.

Vakken 1 en 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 2, 3, 4, 5 en 6 augustus 2021 (eventueel 9 augustus bij uitzonderlijk veel kandidaten) in 2870 Ruisbroek en vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 10 en 11 augustus 2021 (eventueel 12 augustus bij uitzonderlijk veel kandidaten) in 3970 Leopoldsburg.

Als u bent ingeschreven krijgt u 20 dagen voor het examen een brief met de datum, plaats en het uur voor het examen van elk waarvoor u bent ingeschreven.

Resultaten en deelbewijzen

Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek ‘Resultaat van het examen’ in het e-loket Fauna en Flora.

Wanneer u niet voor het volledige examen slaagt, krijgt u per vak waarvoor u wél slaagt een deelbewijs dat 3 jaar geldig blijft. Bij het volgende praktische examen krijgt u vrijstelling voor de vakken waarvoor u een geldig deelbewijs kunt voorleggen.

Kostprijs

U neemt deel aan het volledige examen180 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie)

100 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 2 (Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer)

40 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 3 (Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer)

40 euro