Praktisch jachtexamen

Inhoud

Wilt u een Vlaams jachtverlof aanvragen? Dan moet u kunnen aantonen dat u bekwaam bent om te jagen. U kunt dit doen door het theoretische en praktische examen af te leggen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) organiseert het praktische jachtexamen 1 keer per jaar.

Voorwaarden

U moet in het bezit zijn van

 • een attest medische en psychische geschiktheid, ingevuld door een arts

 • een van de volgende getuigschriften of jachtverloven

  • geldig getuigschrift van het theoretische Vlaamse jachtexamen dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig getuigschrift van het theoretische jachtexamen in Wallonië, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg dat maximaal 3 jaar oud is op de dag van het examen
  • geldig Vlaams jachtverlof van voor 1995.

U mag niet aan het praktische jachtexamen deelnemen wanneer u:

 • ontzet of vervallen verklaard bent van het recht om wapens te dragen
 • minder dan 12 maanden voor de datum van het getuigschrift veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf of wanneer u veroordeeld bent voor een jachtmisdrijf met verboden wapens, in bende, bij nacht, met verboden middelen of met motorvoertuigen
 • zich niet gehouden hebt aan de strafrechtelijke verplichtingen van een veroordeling voor jachtmisdrijf
 • veroordeeld bent voor een misdrijf waarbij u geweld of weerspannigheid pleegde.

Procedure

Inschrijving

Inschrijven en betalen kon tot en met 12 juni 2023.

Schrijf u in en betaal via het e-loket Fauna en Flora. Kies wel voor het formulier ‘Inschrijving praktisch jachtexamen’.

Bent u geen Belg of lukt het u niet om via het e-loket in te schrijven? Vraag dan een papieren inschrijvingsformulier aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel of via het e-mailadres jachtexamen@vlaanderen.be. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 12 juni 2023 via aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn.

Praktisch examen

Het praktische examen bestaat uit 3 vakken.

 • Vak 1: Veilige omgang met vuurwapens en munitie (u moet hiervoor slagen om aan de 2 volgende vakken te mogen deelnemen. U bent geslaagd als u 12 op 20 behaalt)
  • een geweer monteren en demonteren
  • een buks grendelen en ontgrendelen
  • een geweer en een buks laden en ontladen
  • een geweer en een buks dragen tijdens de jacht
  • met een geweer en een buks een hindernis nemen tijdens de jacht
  • afstanden schatten op open terrein en in het bos
  • met een geweer en een buks schieten tijdens de jacht.​
 • Vak 2: Schietvaardigheidsproef met hagelgeweer
  10 schoten afvuren op een bewegend doel. Per treffer krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.
 • Vak 3: Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer
  10 schoten afvuren met of zonder steun op een vaste schietschijf. Per treffer binnen een diameter van 10 centimeter krijgt u 2 punten. U bent geslaagd als u 10 op 20 behaalt.

Vak 1 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2023 georganiseerd op 31 juli, 1, 2 en 3 augustus 2023 in 2870 Ruisbroek. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kan vak 1 ook op 4 augustus 2023 georganiseerd worden.

Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2023 georganiseerd op 5 en 6 augustus 2023 in 2200 Herentals.

Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen 2023 georganiseerd op 17 en 18 augustus 2023 in 3970 Leopoldsburg. In geval van uitzonderlijk veel kandidaten kan vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen ook al op 16 augustus 2023 georganiseerd worden.

Elke examendag begint om 8 uur.

Als u bent ingeschreven krijgt u 20 dagen voor het examen een brief met de datum, plaats en het uur voor het examen van elk waarvoor u bent ingeschreven.

Resultaten en deelbewijzen

Het resultaat van uw examen krijgt u per brief. Alle kandidaten met een Belgisch Rijksregisternummer kunnen hun resultaat ook terugvinden via de rubriek ‘Resultaat van het examen’ in het e-loket Fauna en Flora. De resultaten zijn ten vroegste 2 à 3 weken na het examen beschikbaar.

Wanneer u niet voor het volledige examen slaagt, krijgt u per vak waarvoor u wél slaagt een deelbewijs dat 3 jaar geldig blijft. Bij het volgende praktische examen krijgt u vrijstelling voor de vakken waarvoor u een geldig deelbewijs kunt voorleggen.

Kostprijs

Kost
U neemt deel aan het volledige examen180 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie)

100 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 2 (Schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer)

40 euro

U hebt een vrijstelling voor vak 1 (Veilige omgang met vuurwapens en munitie) en vak 3 (Schietvaardigheidsproef met kogelgeweer)

40 euro