Belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers

Inhoud

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling (BIV) voor oldtimers is een eenmalig vast bedrag dat iedere eigenaar van een oldtimer moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België.

Voorwaarden

Elk voertuig met een eerste inschrijvingsdatum tot en met 31 december 1992 komt in aanmerking voor de forfaitaire belasting op inverkeerstelling op voorwaarde dat de belastbare periode van dat voertuig begint te lopen na 1 juli 2017.

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling:

  • is niet afhankelijk van een inschrijving onder de specifieke oldtimer-nummerplaat (O-plaat)
  • wordt toegekend op basis van de ouderdom van het voertuig. De datum van eerste inschrijving bepaalt de ouderdom van het voertuig en niet het bouwjaar van het voertuig.

In 2021 moet uw voertuig 29 jaar in het verkeer gebracht zijn om in aanmerking te komen voor deze forfaitaire belasting op inverkeerstelling.

De komende jaren stijgt de ouderdom geleidelijk naar 30 jaar.

  • 2022 : vanaf 30 jaar in het verkeer gebracht

Procedure

Na de inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst automatisch een aanslagbiljet.

Na ontvangst van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de BIV te betalen.

Kostprijs

De forfaitaire belasting op inverkeerstelling bedraagt 46,23 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.