Erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen

Inhoud

U hebt een Vlaamse erkenning als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen nodig als u gefluoreerde broeikasgassen terugwint uit airco’s van de volgende wagens:

 • personenwagens met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (categorie M1)
 • voertuigen voor het vervoer van goederen met een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton (categorie N1, klasse I).

Download hier de overzichtslijst met erkende technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen​​.

Voorwaarden

Om erkend te worden als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Hebt u al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen (= gebruikseisen).

Meer info over de verplichtingen voor erkende technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Wie als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet een opleiding volgen en deelnemen aan een examen van een erkend opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor technici voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen.

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat en een Vlaams erkenningsbewijs.

U hebt al een Europees certificaat als technicus voor klimaatregelingsapparatuur in bepaalde motorvoertuigen

Als u het Europese certificaat hebt behaald maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket (klik op “Ga naar het erkenningenloket”; aanmelden met eID) alvorens te mogen werken in het Vlaamse Gewest.

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of BIS-nummer als u niet over een rijksregisternummer beschikt. Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor niet-Belgen. Het bestaat uit 11 cijfers zoals het rijksregisternummer. Niet-Belgen die bij een Belgische werkgever werken of in België wonen, krijgen automatisch een BIS-nummer. Als u geen BIS-nummer heeft, kan u dit aanvragen via een afspraak op een registratiekantoor. Klik hier voor meer informatie over het bekomen van een BIS-nummer.
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
 • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

Kostprijs

De erkenning is gratis.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).