CurieuzeNeuzen Vlaanderen (onderzoek luchtkwaliteit)

Inhoud

'CurieuzeNeuzen Vlaanderen' is een onderzoek waarbij 20.000 burgers de concentratie aan stikstofdioxide (NO2) in hun straat hebben gemeten. Iedereen kon zich kandidaat stellen om mee te werken met het onderzoek. Het meetpakket bestond uit een bord met 2 buisjes om aan een raam te hangen. Na een maand werden de buisjes ingeleverd voor analyse. Door stikstofdioxide te meten, willen ze een beter beeld krijgen van de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Alle 20.000 meetpunten zijn te vinden op een overzichtskaart.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Universiteit Antwerpen en de krant De Standaard. Brussel en Walloniƫ vallen buiten het meetgebied.

Procedure

  • De onderzoekers maakten een selectie van 20.000 deelnemers over heel Vlaanderen, onder meer op basis van de geografische spreiding.
    Was u niet geselecteerd? Misschien is er een ander meetpunt in uw buurt.
  • De meting duurde 4 weken.
  • De meetbuisjes werden geanalyseerd in een laboratorium.
  • Iedereen die mee gemeten heeft, krijgt een persoonlijk meetresultaat in september 2018.
  • De volledige resultaten worden bekendgemaakt op zaterdag 29 september 2018.

Kostprijs

Aan wie geselecteerd werd om mee te doen, heeft men men een bijdrage van 10 euro gevraagd.