Toegang tot de LEZ in Antwerpen

Inhoud

Sinds 1 februari 2017 is er in Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Dit betekent dat de meest vervuilende voertuigen (vooral oudere dieselwagens) de stad niet meer in mogen. Sommige voertuigen mogen alleen binnen na registratie of met een tijdelijke toelating.

Voorwaarden

De lage-emissiezone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos). U vindt de LEZ in kaartvorm op de website van stad Antwerpen. Speciale verkeersborden geven aan dat u de LEZ in- of uitrijdt.

Toegangsvoorwaarden

De toegangsvoorwaarden gelden alleen voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine, aardgas of lpg rijden. De toegangsvoorwaarden worden om de zoveel tijd strenger. Op SlimnaarAntwerpen.be vindt u meer info over de (toekomstige) toegangsvoorwaarden van de LEZ in Antwerpen. U kunt er via een online test nagaan of uw voertuig de Antwerpse LEZ binnen mag of niet.

Procedure

Controleer uw voertuig

Doe de online test, of bekijk de lokale toegangsvoorwaarden, en ga na of uw voertuig de Antwerpse LEZ binnen mag of niet.

De stad controleert op basis van een lijst (deels gebaseerd op de databank van de Directie Inschrijvingen van Voertuigen, DIV) of een voertuig binnen mag in de lage-emissiezone (LEZ) van Antwerpen. Sommige voertuigen staan niet automatisch op die lijst met toegelaten voertuigen die de stad gebruikt, en moet zich daarom eerst registreren bij Stad Antwerpen:

  • toegelaten voertuigen met buitenlandse nummerplaten (behalve Nederlandse nummerplaten)
  • dieselvoertuigen met een euronorm 3 (III) waarop een roetfilter is geïnstalleerd
  • voertuigen voor personen met handicap
  • voertuigen met een andere euronorm dan opgenomen is in de LEZ-databank.

Registreer uw voertuig

U kunt uw voertuig online registreren, of (na afspraak) bij de Antwerpse stadsloketten. Deze registratie is verplicht en moet vooraf gebeuren of ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de zone.

Wat meebrengen

Uw autopapieren: inschrijvingsbewijs en gelijkvormigheidsattest (of Europees certificaat van overeenstemming). Afhankelijk van het type voertuig moet u bij de registratie van uw voertuig extra bewijsstukken voorleggen. Op SlimnaarAntwerpen.be vindt u meer informatie over de bewijsstukken voor:

Kostprijs

Registratie

Uw voertuig registreren bij stad Antwerpen is gratis.

Geldboete

Als u uw voertuig niet tijdig registreert en u rijdt de LEZ van Antwerpen binnen, dan valt uw voertuig bij de controle onder de voertuigen die niet toegelaten zijn. U zult dan een administratieve geldboete ontvangen.

Uitzonderingen

Tijdelijke toelating tegen betaling

Sommige voertuigen zonder de vereiste euronorm mogen de LEZ van Antwerpen toch binnen tegen betaling. Op slimnaarAntwerpen.be vindt u een overzicht van de voorwaarden en tarieven. De voertuigcategorie en de duurtijd van de toelating bepalen het bedrag.

LEZ-dagpas

Komt uw voertuig niet in aanmerking voor een toelating tegen betaling? Dan kunt u een LEZ-dagpas kopen. Zo krijgt u 1 dag toegang tot de LEZ van Antwerpen, ongeacht met welk voertuig u rijdt.

Regelgeving