Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Inhoud

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.

Installaties met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 14 juni 2015 hebben geen recht meer op groenestroomcertificaten.

Sinds 17 mei 2021 zullen nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW en met een startdatum vanaf 17 juli 2021 geen groenestroomcertificaten meer ontvangen. Deze projecten komen in aanmerking voor de call groene stroom.

Als u zonnepanelen hebt geplaatst in 2013 of later is het aantal kWh voor één certificaat afhankelijk van de ‘bandingfactor’. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. De factor wordt elk jaar opnieuw bepaald.

Plaatste u zonnepanelen vóór 2013, dan krijgt u 1 certificaat per 1.000 kWh.

Als u twijfelt om zonnepanelen te plaatsen, dan kunt u via de Zonnekaart Vlaanderen de terugverdientijd berekenen.

Voorwaarden

 • nDe nieuwe productie-installatie is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • De nieuwe productie-installatie wekt elektriciteit op uit een hernieuwbare energiebron.
 • De technologie van uw productie-installatie is opgenomen in een representatieve projectcategorie of u heeft een projectspecifieke bandingfactor verkregen.
 • De productie-installatie heeft een AREI-keuring ondergaan en een geldig en volledig keuringsverslag gekregen.
 • De steunperiode is nog niet voorbij.

U ontvangt geen groenestroomcertificaten als:

 • dit maatschappelijk onverantwoord is (bv. hoogwaardig hout als brandstof)
 • de steunperiode voorbij is (in bepaalde gevallen zijn verlengingen mogelijk)
 • er geen projectcategorie bepaald is
 • de representatieve projectcategorie wijzigt
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar na indienstname ingediend is
 • het aanvraagdossier niet binnen de drie jaar vervolledigd werd
 • uw installatie een omvormervermogen heeft dat kleiner dan of gelijk is aan 10 kW en gekeurd werd na 14 juni 2015
 • uw nieuwe installatie een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW heeft. In dit geval komt u sinds 17 mei 2021 in aanmerking voor de call groene stroom.

Procedure

Na de AREI-keuring en de opstart van uw zonnepanelen moet u uw installatie aanmelden bij de netbeheerder. Installaties groter dan 10 kW kunnen pas worden aangemeld nadat de productiemeter werd geplaatst door de netbeheerder.
Voor een grote installatie moet u voor de opstart contact opnemen met netbeheerder Fluvius.

Geef uw meterstand door in de toepassing van uw netbeheerder. Nadat de meterstand wordt goedgekeurd, wordt het bijhorende groenestroomcertificaat automatisch aan de netbeheerder verkocht als u daarvoor gekozen hebt.
Voor installaties groter dan 10 kW, geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.

De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

Kostprijs

Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum en van het vermogen van de installatie.
Op Energiesparen.be vindt u een overzicht van de bandingfactoren.

Uitzonderingen

Voor nieuwe installaties groter dan 2 MW kan een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).