Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Inhoud

Nieuwe zonnepanelen komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

Via een premie of een call kunt u steun aanvragen voor nieuwe zonnepanelen. Welke steun u voor de zonnepanelen kunt krijgen is afhankelijk van het vermogen:

 • kleiner dan 10 kW kunnen in aanmerking komen voor eenmalige premie van Fluvius voor zonnepanelen.
 • groter dan 25 kW tot en met 5 MW kunnen in aanmerking komen voor de Call groene stroom.

Voorwaarden

Als eigenaar van zonnepanelen krijgt u in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit.
Werden de zonnepanelen uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst genomen? Dan kunt u groenestroomcertificaten ontvangen.

  Ontvangt u geen groenestroomcertificaten en werden de zonnepanelen uiterlijk op 16 juli 2021 in dienst genomen? Dat is mogelijk als de (geactualiseerde) bandingfactor 0 is, de steunperiode voorbij is, ...

  Procedure

  Meld de zonnepanelen aan bij de netbeheerder. Ook als u geen recht hebt op steun moet u de zonnepanelen ten laatste 30 dagen na de AREI-keuring aanmelden.

  Recht op groenestroomcertificaten voor uw zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW?

  • Zo ja, dan geeft de netbeheerder de meterstanden elke maand automatisch door.
  • Zo nee, registreer de meterstand in de toepassing van uw netbeheerder. Als de meterstand wordt goedgekeurd en het resultaat een groenestroomcertificaat is, dan kan deze automatisch verkocht worden aan de netbeheerder.

    De netbeheerders voeren controles uit op de aanmelding van zonnepanelen en het correct doorgeven van de meterstanden voor groenestroomcertificaten. Als er energiefraude wordt vastgesteld, kan de netbeheerder u een boete opleggen.

    Kostprijs

    Hoe de groenestroomcertificaten berekent worden is afhankelijk van het moment van de indienstname. Plaatste u uw zonnepanelen

    • uiterlijk op 31 december 2013, dan krijgt u 1 certificaat per 1.000 kWh.
    • tussen de periode 1 januari 2013 - 17 juli 2021? Dan is het aantal kWh voor 1 certificaat afhankelijk van de bandingfactor.
     • Welke bandingfactor van toepassing is, hangt af van de startdatum (indienstname) en het vermogen van de installatie. Bij de berekening van het aantal certificaten wordt er altijd rekening gehouden met de geldende (geactualiseerde) bandingfactor op het moment van de productie.

    Uitzonderingen

    Voor nieuwe zonnepanelen met een vermogen groter dan 5 MW kan een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

    Regelgeving

    Energiebesluit van 19 november 2010