Belasting op de inverkeerstelling (BIV)

Inhoud

De belasting op inverkeerstelling (BIV), ook soms inschrijvingstaks genoemd, is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden

De belasting op de inverkeerstelling (BIV) moet betaald worden voor personenauto's, minibussen en motorfietsen, boten en vliegtuigen, die ingeschreven zijn in België.

Procedure

Na de eerste inschrijving van uw voertuig bij de DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) ontvangt u van de Vlaamse Belastingdienst automatisch een aanslagbiljet. Na ontvangst van het aanslagbiljet hebt u 2 maanden de tijd om de BIV te betalen.

Kostprijs

Voor de berekening van de BIV wordt er rekening gehouden met:

  • De milieukenmerken van het voertuig waaronder CO2-uitstoot, uitstoot fijn stof, brandstoftype, euronorm en aanwezigheid roetfilter.
  • De leeftijd van het voertuig volgens datum eerste inschrijving.

U kunt zelf berekenen hoeveel BIV u moet betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling

In bepaalde gevallen is een vrijstelling van de BIV mogelijk:

Als u denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling, dan moet u dit aanvragen. Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u de formulieren om de vrijstelling aan te vragen of stop te zetten.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen is er geen BIV verschuldigd:

  • Voor de herinschrijving van eenzelfde voertuig door dezelfde belastingplichtige (bijv. de firmanaam wijzigt maar het btw-nummer blijft hetzelfde of bij een wijziging van een nummerplaat omdat er meer dan twee adreswijzigingen op het inschrijvingsbewijs vermeld staan of bij een wijziging van een oude nummerplaat naar een Europese nummerplaat).
  • Voor de herinschrijving van eenzelfde voertuig op naam van de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner als de titularis van het voertuig overleden is. Als het voertuig wordt heringeschreven op naam van één van de kinderen is er wel opnieuw BIV verschuldigd.
  • Voor voertuigen met een handelaarsplaat (Z-plaat).
  • Voor kampeerwagens (mobilhomes), lichte vrachtwagens en vrachtwagens met een MTT van meer dan 3,5 ton.
  • Voor speedpedelecs en lichte vierwielers die ingeschreven zijn bij de DIV.