Erkenning als milieudeskundige

Voorwaarden

Milieudeskundigen kunnen door de Vlaamse overheid erkend worden in drie disciplines:

  • geluid en trillingen voor één of beide van volgende deeldomeinen:
    1. deeldomein geluid
    2. deeldomein trillingen
  • houders voor gassen en gevaarlijke stoffen
  • bodemcorrosie.

Op de website van het Departement Omgeving staan de algemene en bijkomende erkenningsvoorwaarden voor verschillende milieudeskundigen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet ingediend worden bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Dat kan via:

Kostprijs

U moet een retributie betalen voor:

  • het behandelen van de erkenningsaanvraag. Deze retributie betaalt u eenmalig.

  • het uitoefenen van het toezicht op de erkenning. Deze retributie moet u jaarlijks betalen.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)