Hectaresteun voor de toepassing van de biologische productiemethode

Inhoud

Landbouwers kunnen hectaresteun aanvragen om de biologische productiemethode op hun percelen toe te passen. Er zijn aparte verbintenissen voor percelen in omschakeling en voor percelen die al een certificaat voor de biologische productiemethode hebben.

Voorwaarden

Op de website verneemt u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure

Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het jaarlijkse subsidiebedrag is afhankelijk van de gekozen teelt en het type verbintenis. Het varieert van 120 tot 1.320 euro per hectare.

Uitzonderingen

Sommige plattelandsmaatregelen mag u niet op eenzelfde perceel combineren. De mogelijke combinaties vindt u in bijlage 3 van de toelichting bij de verzamelaanvraag.