Subsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry)

Inhoud

Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde perceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Landbouwers kunnen een eenmalige aanplantsubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. Zij moeten zich inschrijven vóór de aanplant van de bomen.

Voorwaarden

Op de website leest u aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen.

Procedure

Op de website verneemt u welke stappen u moet ondernemen voor de subsidieaanvraag.

Kostprijs

Financieel voordeel

De eenmalige subsidie na aanplant bedraagt maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief btw).

Uitzonderingen

Op eenzelfde perceel kan de subsidie voor boslandbouwsystemen niet worden gecombineerd met:

  • de subsidie voor hoogstamfruitbomen
  • de subsidie voor bebossing van landbouwgrond.