Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor beheerders van bossen en natuurreservaten

Inhoud

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van alle Vlaamse beheerders van bossen en natuurreservaten (zowel Vlaamse als erkende), in geval van schade aan derden als gevolg van het toegankelijk stellen van hun eigendommen. Zowel private als openbare bosbeheerders zijn verzekerd.

Voorwaarden

De verzekering komt alleen tussen

  • als de beheerder aansprakelijk gesteld wordt bij een ongeval met schade aan derden in zijn bos
  • bij gebrek aan of na tussenkomst van de verzekering onderschreven door de eigenaars van de bossen en natuurreservaten.

De verzekering dekt (zowel lichamelijke als materiƫle) schade aan personen die gebruik maken van bossen en natuurreservaten in Vlaanderen, conform de geldende toegankelijkheidswetgeving en -regels van het betreffende gebied.

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer details over deze verzekering en voorbeelden van wat gedekt is en wat niet.