Jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens en aanverwante voertuigen

Inhoud

De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren. In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Voorwaarden

U betaalt een jaarlijkse verkeersbelasting vanaf de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Tot de categorie personenwagens en aanverwante voertuigen behoren:

 • personenauto's
 • auto's voor dubbel gebruik (vervoer van personen en goederen)
 • trage auto's voor dubbel gebruik
 • minibussen
 • ziekenwagens
 • motorfietsen (ook driewielers en vierwielers)
 • lichte vrachtauto's, een lijkwagen, tractor met een MTM tot en met 3500 kg
 • aanhangwagens, boot- en kampeeraanhangwagens (caravan) van 750 kg tot 3500 kg
 • kampeerauto's (mobilhomes)
 • voertuigen met een transitplaat of tijdelijke nummerplaat.

Procedure

Na de inschrijving van uw nieuw of tweedehandsvoertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV), stelt de DIV de Vlaamse Belastingdienst op de hoogte van uw inschrijving.

 • U ontvangt van de Vlaamse Belastingdienst automatisch jaarlijks een aanslagbiljet zolang uw voertuig blijft ingeschreven.
 • U betaalt de verkeersbelasting vanaf de eerste dag van de maand van inschrijving.
 • Als u meent dat uw verkeersbelasting niet correct is (bijv. de berekening), dan kunt u een bezwaar indien.

Zodra u uw nummerplaat laat schrappen, moet u geen verkeersbelasting meer betalen.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf de status van uw dossier opvolgen via het digitaal loket.

Kostprijs

U kunt zelf berekenen hoeveel verkeersbelasting u zal moeten betalen via de online simulator of met de simulatie-app. De simulatie is louter indicatief en geeft niet het officiële bedrag.

Het bedrag van de verkeersbelasting wordt:

 • jaarlijks op 1 juli geïndexeerd
 • berekend op basis van de het vermogen (kW - kilowatt) van het voertuig, de euronorm en de CO2- uitstoot.

Sinds 1 juli 2017 betalen de lichte vrachtwagens, lijkwagens, tractoren en trekkers met een MTM tot en met 3500 kg die geen leasing zijn, een groene jaarlijkse verkeersbelasting. De verkeersbelasting voor deze voertuigen kunt u momenteel nog niet online simuleren.

Vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting

Afhankelijk van het type voertuig of de activiteit van het voertuig is een vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting mogelijk. Sommige verminderingen krijgt u automatisch, andere moet u aanvragen.

Soorten verminderingen:

 • Terugbetaling gecombineerd vervoer
 • Vermindering voor een autobus die deel uitmaakt van een wagenpark
 • Forfaitaire vermindering voor LPG voertuigen (sinds aanslagjaar 2016)

Vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting

In bepaalde gevallen is een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting mogelijk.
Er bestaan verschillende soorten vrijstellingen:

 • Vrijstelling occasioneel vervoer (rittenblad)
 • Vrijstelling voor persoon met een handicap
 • Vrijstelling voor bepaalde brandstoftypes sinds 01/07/2017
 • Vrijstelling voor bepaalde brandstoftypes (sinds aanslagjaar 2016)

Uitzonderingen

Deze voertuigen zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting:

 • voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bijv. de Post, de brandweer, ziekenauto's, het leger, …)
 • voertuigen die als persoonlijk vervoermiddel gebruikt door grootoorlogsinvaliden
 • taxi's
 • speedpedelecs, lichte vierwielers en motorfietsen met een cilinderinhoud < 251 cc die ingeschreven zijn bij de DIV
 • landbouwvoertuigen als ze enkel gebruikt worden voor de landbouwarbeid

Regelgeving

Op Vlaanderen.be vindt u meer informatie over de regelgeving voor de jaarlijkse verkeersbelasting.