Gebruik van sportinfrastructuur

Inhoud

U kunt onder bepaalde voorwaarden de gemeentelijke sportinfrastructuur en het beschikbare sportmateriaal gebruiken.