Huis-aan-huisinzameling van restafval

Inhoud

Restafval wordt huis aan huis ingezameld. Restafval is het afval dat overblijft na zorgvuldig sorteren en niet gerecycleerd kan worden.

Uitzonderingen

Afval dat apart wordt opgehaald of te groot is voor de restafvalzak, hoort niet huis bij het restafval.

Algemeen

Het huishoudelijk afval wordt in DIFTAR-containers verzameld. DIFTAR staat voor gedifferentieerde tarieven. 

Om gebruik te kunnen maken van een afvalcontainer voor huisvuil of gft voor de huis-aan-huis inzameling moet de gemeente beschikken over uw gegevens.

Voor wie

Ieder gezin dat in Lint woont is verplicht gebruik te maken van een huisvuil container. Een GFT-container daarentegen is niet verplicht.U mag uw GFT-afval ook thuis verwerken door te composteren of het aan de kippen te geven. Let wel dat dit op een correcte manier gebeurt, zodat u geen ratten en ander ongedierte aantrekt. 

Hoe aanvragen

Een huisvuilcontainer of gft-container vraagt u aan door het formulier op de website van IGEAN in te vullen. U kan nog steeds een papieren exemplaar aan het onthaal van het gemeentehuis bekomen.

Meer info

Alle informatie over de werking en de tarieven kan je vinden op de website van IGEAN.

Wilt u een container aanvragen?

Doe een aanvraag via de website van IGEAN.

Gerelateerde items

Contact

Milieudienst

Adres
Koning Albertstraat 41 , 2547 Lint Routebeschrijving
Tel.
03 460 13 36
omgeving@lint.be

IGEAN

Adres
Doornaardstraat 60 , 2160 Wommelgem
Tel.
0800 1 46 46
info@igean.be
Website
www.igean.be/