EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Inhoud

Vanaf 2022 moet er voor de grote appartementsgebouwen een energieprestatiecertificaat van de gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikbaar zijn. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft aan hoe energiezuinig het gebouw en de collectieve installaties zijn. Er staan ook aanbevelingen in om de energieprestatie te verbeteren. De info uit het EPC voor gemeenschappelijke delen wordt gebruikt als een EPC bij verkoop of verhuur van een appartement wordt opgesteld. De 2 certificaten vullen elkaar aan.

De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd in functie van de grootte van het appartementsgebouw (definitieve goedkeuring van 9 juli 2021):

Datum waarop het EPC GD verplicht moet aanwezig zijn

Type appartementsgebouw dat over het EPC GD moet beschikken: gebouw met

01/01/202215 of meer gebouweenheden
01/01/20235 t/m 14 gebouweenheden
01/01/20242 wooneenheden t/m 4 gebouweenheden
 • De grote appartementsgebouwen met minstens 15 eenheden moeten dus op 1 januari 2022 beschikken over een EPC voor de gemeenschappelijke delen.
 • Onder gebouweenheden worden zowel appartementen als kleine niet-residentiële eenheden verstaan (winkels, medische praktijken, kantoren,...)

Voorwaarden

 • Het EPC wordt opgemaakt per gebouw. Een gebouw kan meerdere huisnummers hebben (bijvoorbeeld bij meerdere ingangen) of meerdere adressen (bijvoorbeeld bij een hoekgebouw). De gebouwafbakening wordt bepaald door het Gebouwenregister en kan opgezocht worden in de basiskaart GRB van geopunt.be.
 • Bij nieuwbouwappartementen moet dit EPC voor gemeenschappelijke delen uiterlijk 10 jaar en 1 maand na het krijgen van de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning beschikbaar zijn.
 • Appartementsgebouwen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) hebben ondergaan, vallen niet onder ‘nieuwbouw’.
 • Het ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ is maximaal 10 jaar geldig.
 • Het moet altijd up-to-date zijn omdat het gebruikt wordt voor de EPC’s bij verkoop of verhuur van de appartementen, kantoortjes, medische praktijken en winkels in het gebouw.
  Het ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ moet geactualiseerd worden bij energetische renovaties
  • zodra minstens 15% van de gebouwschil wordt (na)geïsoleerd
  • of als collectieve installaties (ook zonne-energie) vervangen of nieuw geplaatst worden.
   Wordt enkel een omvormer vervangen? Dan is er geen update van het EPC nodig.
 • Het kan voorkomen dat het EPC Gemeenschappelijke delen geen adres heeft maar enkel een certificaatnummer, bijvoorbeeld wanneer de gemeente geen apart adres heeft toegekend aan de gemeenschappelijk beheerde delen.

Procedure

 • De gebouwbeheerder (syndicus)
  • informeert de vereniging van mede-eigenaars (VME) over de verplichting dat een EPC Gemeenschappelijke delen vanaf 2022 moet aanwezig zijn,
  • verzamelt alle bewijsstukken over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties,.. en informatie over het gebouw,
  • organiseert de toegang tot het stooklokaal, het dak, het gebouw (en de gebouweenheden) voor de energiedeskundige.
 • De eigenaar van het gebouw of de vereniging van mede-eigenaars (vertegenwoordigd door de syndicus) stelt een energiedeskundige type A aan.
  • De aangestelde energiedeskundige type A krijgt tijdens een plaatsbezoek bewijsstukken, informatie en toegang tot het gebouw (en de gebouweenheden) met naleving van de corona-voorzorgsmaatregelen. De energiedeskundige onderzoekt de gemeenschappelijke ruimtes en collectieve installaties. De energiedeskundige verzamelt zo gegevens over de
   • energiezuinigheid van het gebouw (bijv. dak, buitenmuren, vloer, vensters, deuren, verlichting, tussenvloeren, binnenmuren)
   • collectieve installaties voor verwarming en de productie van warm water in het stooklokaal
   • installaties voor zonne-energie.
  • De energiedeskundige bezorgt het EPC Gemeenschappelijke delen (voorbeeld-pdf) aan de aanvrager, dit wel zeggen de eigenaar van het gebouw of de VME.
   Het is aan te raden om de aanbevelingen samen met de eigenaar of de VME en de gebouwbeheerder te overlopen.

   Kostprijs

   Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige.
   Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.
   Het kan interessant zijn om tegelijk het EPC van een appartement, winkel, kantoortje,… in het gebouw te laten opmaken.

   Regelgeving

   • Wie eigenaar is van een appartement of van een kleine niet-residentiële eenheid in een appartementsgebouw moet een kopie van het EPC van de gemeenschappelijke delen aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder tonen (Energiebesluit van 19 november 2010).