Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning (tot en met aanslagjaar 2018)

Inhoud

De gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning is ingevoerd als maatregel in de strijd tegen leegstand en verkrotting.

Deze vrijstelling is vanaf aanslagjaar 2019 aan nieuwe regels onderworpen. Op deze pagina’s vindt u meer informatie over:

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u:

  • eigenaar bent van een pand dat is opgenomen in de lijst van verwaarloosde, onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woningen,
  • en u dit pand hebt gerenoveerd met een geldige bouwvergunning.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen via het online aanvraagformulier na ontvangst van uw aanslagbiljet.

U verstuurt de vrijstelling:

De vrijstelling na renovatie van een verwaarloosde of onbewoonbare woning kunt u niet combineren met de vrijstelling na verbouwen van een handelspand.

Kostprijs

Als u van deze vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing wel betalen maar u wordt gedurende 5 jaar belast op het oude (lagere) kadastraal inkomen.