Vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een winkelarm gebied

Inhoud

Als u een handelspand tot woning verbouwt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Voorwaarden

  • het onroerend goed moet gebruikt zijn voor een kleinhandelsactiviteit;
  • het onroerend goed ligt in een winkelarm gebied;
  • het onroerend goed wordt verbouwd tot een of meerdere woningen;
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning) als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn;
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn.

Procedure

U kunt de vrijstelling op voorhand aanvragen of via een bezwaar als u al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor u de vrijstelling wil aanvragen. U moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. De bewijsstukken staan vermeld op het aanvraagformulier.

Kostprijs

Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Uitzonderingen

Vrije beroepen (arts, advocaat, notaris,...) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.