Vrijstelling van de onroerende voorheffing na sloop en vervanging van een ongeschikte of onbewoonbare woning

Inhoud

Als u een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsruimten vervangt, dan kunt u voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze vrijstelling als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • het moet gaan om een woning die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen stond; het gaat om woningen die niet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woonkwaliteitsvereisten en die daarom formeel op een lijst zijn opgenomen; het is niet voldoende dat ze opgenomen waren op de inventaris van leegstand of van verwaarlozing;
  • de ongeschikte of onbewoonbare woning wordt gesloopt en vervangen door een of meerdere nieuwe woningen of bedrijfsgebouwen;
  • voor de sloop- en vervangbouwwerken werd een omgevingsvergunning afgeleverd of meldingsakte opgemaakt.

Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Procedure

U kunt de vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier en versturen:

Kostprijs

Als u de vrijstelling geniet, dan moet u de onroerende voorheffing niet betalen voor een periode van 5 aanslagjaren vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar dat het onroerend goed niet meer voorkomt in de hierboven vermelde inventaris.

Het bedrag van vrijstelling wordt beperkt tot:

  • 1000 euro per nieuwe woning
  • tot 4000 euro voor een nieuwe bedrijfsruimte.