IKA

Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, afgekort “IKA”

Hieronder vind je de statuten en de oprichtingsakte.