Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst

In elke gemeente dient er een bijzonder comité voor de sociale dienst gevormd te worden. Voor Lint bedraagt het aantal leden 6 personen, exclusief de voorzitter. Het decreet lokaal bestuur bepaalt hoe het aantal leden verdeeld worden over de verschillende lijsten die verkozenen hebben in de gemeenteraad. De formule die hiervoor gebruikt wordt, is: het aantal zetels in het bijzonder comité  (6) gedeeld door het aantal leden in de gemeenteraad (19) maal het aantal verkozenen per partij.

Het aantal leden waarover elke partij beschikt:

Partij Verkozenen Toepassing formule Rechtstreeks verkozenen Onrechtstreek verkozenen
N-VA 7 6x7/19 = 2,21 2  
CD&V 4 1,26 1  
Groen/sp.a 4 1,26 1  
Open VLD 2 0,63 0 1
Vlaams Belang 2 0,63 0 1
Totaal 19   4 2

Voorwaarden

De kandidaat-leden die elke partij mag voordragen moeten geen verkozenen van de gemeenteraad zijn. Er kunnen voor elk voorgedragen effectief lid BCSD ook kandidaat-opvolgers voorgedragen worden. 

Hoe aanvragen

Het decreet schrijft voor dat de partijen uiterlijk 8 dagen voor de installatievergadering van 7 januari 2019 de kandidatenlijsten aan de algemeen directeur dienen te overhandigen (dus uiterlijk zondag 30 december). Voor elke voordracht en voor elke kandidaat opvolger voor de goede orde, en gelet op de vakantieperiode, verzoeken wij u vriendelijk  uiterlijk de kandidatenlijsten op 21 december 2018 te overhandigen.  

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 30
e-mail
secretariaat@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 17.30 - 20

De gemeentediensten werken op afspraak.

Tijdens de openingsuren kan je terecht in het onthaal van het gemeentehuis voor informatie, het afhalen van aangevraagde producten en om een afspraak te maken als je dit niet van thuis kan doen.