Stand van zaken

Eind 2017 ontving de gemeente een vraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning voor zone A-C-D uit het RUP Zevenhuizen met aanleg van openbaar domein. Op basis van de ontvangen bezwaren tijdens de openbare onderzoeken besloot het bestuur dat er meer onderzoek nodig is wat de waterhuishouding betreft om een afdoend antwoord te geven op de geuite bezorgdheden. Het bestuur wenst daarbij af te toetsen of het voorstel voldoende klimaatadaptief is.

De vergunningsvraag werd in juni 2018 door de aanvragers ingetrokken. Dit betekent dat de vergunningsprocedure werd stop gezet.

Wanneer en hoe dit dossier al dan niet zal hernomen worden zal afhangen van de resultaten en adviezen die uit het bijkomend onderzoek naar voor zullen komen.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag gesloten

Voor de bespreking van je (ver)bouwplannen, woonkwaliteitsonderzoeken en milieuvergunningen nemen we graag samen onze tijd.

Maak daarom een afspraak op 03 460 13 36.

Donderdag-  en vrijdagvoormiddag is voorbehouden voor afspraken.