Parkeerverbod aanvragen - Inname Openbaar Domein

Lokaal bestuur Lint gaat digitaal. Wanneer je een deel van het openbaar domein wenst in te nemen heb je een toelating van het lokaal bestuur nodig. Heb je dus bijvoorbeeld parkeerverbodsborden nodig voor een verhuis of levering, wil je een container op de openbare weg plaatsen, wens je een stelling op het voetpad te plaatsen, een horecaterras of een standplaats voor je kippenkraam? Dan doe je je aanvraag via het digitale platform.

Innames voor nutsmaatschappijen moeten via GIPOD ingegeven worden en mag rechtstreeks naar lint@politiehekla.be worden verstuurd. Aanvragen die via bovenstaand digitaal platform binnenkomen zullen worden geweigerd.

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating tijdig aan.
De termijn waarop de aanvraag moet ingediend worden, is afhankelijk van de aard van de inname:

Inname door verhuis, levering, plaatsen van stelling, bouwhek of hekwerk, een container op bestaande parkeerplaatsen. 5 werkdagen
Inname voor een container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan en plaatsen van een kraan 10 werkdagen
Werfzone 20 werkdagen
Spoedprocedure (meerkost van 25€) 3 werkdagen
Horecaterras 30 werkdagen
Standplaats voor kraam 0 werkdagen

Procedure

Je aanvraag doe je via het digitaal platform

Vul je aanvraag zo volledig en zo correct mogelijk in. De kosten worden immers berekend op het aangevraagde aantal m². Voeg indien noodzakelijk een signalisatieplan toe.

De gemeentelijke dienst zal de aanvraag beoordelen en goed- of afkeuren. Vervolgens ontvang je, indien het om een betalende inname gaat, een betalingsuitnodiging per e-mail. Pas wanneer deze betaald wordt, ontvang je de vergunning in je mailbox. Indien je geen vergunningsdocument hebt ontvangen, is de inname bijgevolg NIET vergund en riskeer je een verhoging van de retributie.

Eventueel aangevraagde parkeerverbodsborden worden steeds door onze technische dienst op voorhand aan huis geleverd en na de inname terug opgehaald. Het is aan de aanvrager zelf om de borden op de juiste plaats te zetten en op de onderborden de periode van inname te noteren. Parkeerverbodsborden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden.

Onze technische dienst levert de borden tot 2 dagen op voorhand. Er wordt pas een opdracht tot plaatsing gegeven indien de betaling voldaan werd. 

Nutsmaatschappijen dienen hun aanvraag rechtstreeks in GIPOD in te geven en openbarewerken@lint.be op de hoogte brengen.

Kosten

Na de goedkeuring van de aanvraag door de gemeentelijke dienst ontvang je een betaalverzoek per mail.

De retributie voor een inname openbaar domein bedraagt 0,60 EUR per m² per dag met een minimum van € 25. Dit vanaf de tweede dag van de inname en zolang de toestand blijft bestaan. 

Wanneer het plaatsen van een parkeerverbodsbord noodzakelijk is voor de inname, kunnen er borden door de diensten van het lokaal bestuur Lint geplaatst worden en na de inname verwijderd worden. Het bedrag van deze retributie wordt vastgelegd op € 40 per levering incl. ophaling, per kalenderdag wordt er een huurprijs van € 1,00 per verkeersbord aangerekend. 

Een verhuis of korte levering (enkel laden en lossen) horecaterras en standplaats zijn gratis. Deze dienen echter wel aangevraagd te worden.


Retributiereglement voor levering van borden

Belastingsreglement inname openbaar domein

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!

Parkeerverbodsbord