Parkeerverbod aanvragen - Inname Openbaar Domein

Lokaal bestuur Lint gaat digitaal. Wanneer je een deel van het openbaar domein wenst in te nemen heb je een toelating van het lokaal bestuur nodig. Heb je dus bijvoorbeeld parkeerverbodsborden nodig voor een verhuis of levering, wil je een container op de openbare weg plaatsen, wens je een stelling op het voetpad te plaatsen, een horecaterras, een standplaats voor je kippenkraam of signalisatievergunning voor nutswerken? Dan doe je je aanvraag via het digitale platform.

Aanvraagtermijn

Vraag je toelating tijdig aan.
De termijn waarop de aanvraag moet ingediend worden, is afhankelijk van de aard van de inname:

Inname door verhuis, levering, plaatsen van stelling, bouwhek of hekwerk, een container op bestaande parkeerplaatsen. 5 werkdagen
Inname voor een container (geheel of gedeeltelijk) op de rijbaan, plaatsen van een kraan en nutswerken zonder omleiding. 10 werkdagen
Werfzone 20 werkdagen
Spoedprocedure (meerkost van 50€) 3 werkdagen
Horecaterras en nutswerken met omleiding 30 werkdagen
Standplaats voor kraam en werken onder jaarvergunning 0 werkdagen

Procedure

Je aanvraag doe je via het digitaal platform

Vul je aanvraag zo volledig en zo correct mogelijk in. De kosten worden immers berekend op het aangevraagde aantal m². Voeg indien noodzakelijk een signalisatieplan toe.

De gemeentelijke dienst zal de aanvraag beoordelen en goed- of afkeuren. Vervolgens ontvang je, indien het om een betalende inname gaat, een betalingsuitnodiging per e-mail. Eens deze betaald wordt, ontvang je automatisch de vergunning in je mailbox.

Eventueel aangevraagde parkeerverbodsborden worden steeds door onze technische dienst op voorhand aan huis geleverd en na de inname terug opgehaald. Het is aan de aanvrager zelf om de borden op de juiste plaats te zetten en op de onderborden de periode van inname te noteren. Parkeerverbodsborden dienen 24u op voorhand geplaatst te worden.


Kosten

Na de goedkeuring van de aanvraag door de gemeentelijke dienst ontvang je een betaalverzoek per mail.

De retributie voor een inname openbaar domein bedraagt 0,60 EUR per m² per dag met een minimum van € 25. Dit vanaf de tweede dag van de inname en zolang de toestand blijft bestaan. 

Wanneer het plaatsen van een parkeerverbodsbord noodzakelijk is voor de inname, kunnen er borden door de diensten van het lokaal bestuur Lint geplaatst worden en na de inname verwijderd worden. Het bedrag van deze retributie wordt vastgelegd op € 40 per levering incl. ophaling, per kalenderdag wordt er een huurprijs van € 1,00 per verkeersbord aangerekend. 

Een verhuis of korte levering (enkel laden en lossen) horecaterras, standplaats, nutswerken en werken onder jaarvergunning zijn gratis. Deze dienen echter wel aangevraagd te worden.


Retributiereglement voor levering van borden

Belastingsreglement inname openbaar domein

Openingsuren & contact

Politie

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 444 00 14
fax
03 444 00 19
e-mail
lint@politiehekla.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16