Bezwaren

Bezwaren indienen

Heb je een aanslagbiljet voor een belasting ontvangen en je bent niet akkoord, dan kan je een bezwaar indienen.

Dien dit bezwaar dan schriftelijk (én gemotiveerd) in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Wie wenst gehoord te worden, moet dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Richt het aan: College van Burgemeester en Schepenen gemeente Lint
  Koning Albertstraat 41
  2547 Lint

Het college van burgemeester en schepenen beslist en je ontvangt deze beslissing aangetekend per post. Indien je niet akkoord bent met deze beslissing, kan je een beroep instellen binnen de drie maanden na de kennisgeving. Dit beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

Openingsuren & contact

Financiële dienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 42
e-mail
findienst@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

De gemeentediensten werken op afspraak.

Tijdens de openingsuren kan je terecht in het onthaal van het gemeentehuis voor informatie, het afhalen van aangevraagde producten en om een afspraak te maken als je dit niet van thuis kan doen.