DIFTAR - veelgestelde vragen - Evenement: wat met de inzameling van het afval?

Wat moet je doen als je een evenement organiseert, waarbij je extra afvalcontainers nodig hebt?

1) Maak een plan op en analyseer je afvalstromen. Tracht zoveel mogelijk afval te scheiden, zo beperk je de kosten.

2) Voorzie per afvalstroom containers. Je kan hiervoor beroep doen op een bedrijf of je kan via de gemeente afvaleilanden (PMD/restafval) en evenementencontainers voor restafval en GFT+ aanvragen.

3) Neem de kostprijs van het afval mee in de berekening  van de kosten van het evenement. Vanaf 1 maart 2016 wordt de factuur van de afval containers, die je via de gemeente aanvraagt, ook doorgerekend aan de organisator.

Voor wie

Voor organisatoren van evenementen.

Voorwaarden

Voor restafval kunnen er maximaal twee 1 100 l en één 240 l container aangevraagd worden. Voor GFT+ kan er een 120 l container aangevraagd worden en dit voor minimum 1 dag en maximaal 1 maand.

Afvalophaling

De organisatoren plaatsen de evenementencontainers aan de straatkant voor lediging.
De evenementencontainers worden geledigd op dezelfde dagen zoals vermeld op de ophaalkalender van de gemeente. De container moeten vóór 6 uur ’s morgens buiten staan. De ophaaldienst rijdt niet op privéterrein.

De organisatoren zorgen ervoor dat alle containers geledigd zijn voor de afgesproken ophaaldatum van de evenementencontainers.

Ophalen van evenementencontainers

De gemeente haalt, op de afgesproken datum en plaats, de container(s) leeg op bij het evenement.

Hoe aanvragen

De organisator van het evenement vult het formulier ‘aanvraag evenementencontainer’ in en ondertekent het. Je stuurt dit formulier naar igean@sulo.com en in cc naar omgeving@lint.be. De gemeente bevestigt de aanvraag bij IGEAN. Doe dit ten laatste een week voor de start van het evenement, zodat wij voldoende tijd hebben om alles ter plaatse te krijgen.

Nadat IGEAN de containers heeft gereserveerd en geactiveerd, laat de gemeente de container leveren op de plaats van het evenement.

Afvaleilanden voor restafval en PMD vraag je aan via de dienst vergunningen door een e-mail te sturen naar omgeving@lint.be. Doe dit ruim voor het evenement en ten laatste 10 dagen vooraf. Er is echter geen garantie dat we de afvaleilanden kunnen leveren, vermits de voorraad bij IGEAN beperkt is en deze door alle gemeenten uit de regio kunnen aangevraagd worden. Dus hoe vroeger de aanvraag hoe meer kans je hebt dat je er gebruik kan van maken.

Kostprijs

Na het evenement ontvangt de organisatie via IGEAN een factuur uit naam van de gemeente. De tarifering gebeurt conform het gemeentelijk retributiereglement.

Volgende tarieven worden toegepast:

Restafval

240 l

1.100 l

Gebruiksrecht 

25 euro 

 25 euro

Lediging (euro/aanbieding)

0,60 euro

2,50 euro

Gewicht (euro/kg

0,25 euro

gft+

120 l

gebruiksrecht 

25 euro

lediging (euro per aanbieding)

0,30 euro

verwerking (euro per kg) 

0,10 euro

Regelgeving

De tarieven zijn vervat in artikel 7 van het retributiereglement. Dit reglement kan u nalezen als bijlage.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
milieu@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12 & 13 - 16

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.