Bronbemaling bij bouwwerken

Als je bronbemaling toepast bij een bouwwerk, moet je dit melden aan de gemeente Lint. Het gaat dan over een omgevingsmelding klasse 3.

Als je meer dan 10 m³/u loost in de openbare riolering is er ook een toelating nodig van Aquafin NV.

Voorwaarden

Noodzakelijke gegevens die je moet opnemen in de melding klasse 3:

  • Geplande diepte van de grondwaterwinning ten opzichte van het maaiveld;
  • Bestemming van het grondwater;
  • Het opgepompt debiet per uur en/of per dag;
  • De periode van pompen;
  • Een kopie van de melding van de bemaling aan Aquafin NV indien meer dan 10 m³/uur.

Hoe aanvragen

De melding klasse 3 gebeurt bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket. De toegang tot het omgevingsloket of de formulieren voor een analoge aanvraag kan je downloaden van de website van het departement Omgeving.

Het betreft de rubriek 53.2.2°: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen.

De toelating van Aquafin nv kun je aanvragen via hun website.

Regelgeving

  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet.
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.
  • Decreet Vlaamse Regering 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle wijzigingen van dit decreet.
  • Besluit Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014.

 

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
milieu@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.