Lintpas

Vaak kunnen inwoners om o.a. financiële redenen niet of slechts in beperkte mate deelnemen aan het sociaal, cultureel en sportief leven in onze gemeenschap. Een lidgeld van 130 euro voor bv. de volleybalclub is niet voor iedereen gemakkelijk te betalen of een gezinsvoorstelling in OC De Witte Merel dat voor 4 personen misschien wel 50 euro kost.

Om inwoners met beperkte middelen te ondersteunen, in het bijzonder de gezinnen met kinderen bij hun  ‘sociale en culturele participatie’ werd door het OCMW in 2010 de Lint-pas in het leven geroepen.

Voor wie

Voor gezinnen met tenminste 1 kind ten laste die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Het OCMW heeft gekozen voor twee eenduidig en door iedereen gekend criteria:

 • kind ten laste
 • maximaal inkomen van anderhalve keer het leefloon

Hoe aanvragen

Alle Lintenaren die beantwoorden aan de twee criteria hebben recht op deze voordelen.

Voor meer informatie en het aanvragen van de Lint-pas doe je een aanvraag in het OCMW-huis. Op voorstel van de maatschappelijk werker kan het bijzonder comité voor de sociale dienst het voordeel ook aan andere gezinnen toekennen. Informeer je in het OCMW-huis!

Meer info

De belangrijkste voordelen van de Lintpas:

 • Alle voorstellingen in De Witte Merel: 50 % van de werkelijk betaalde prijs.
 • Speel- & sportweken en Grabbelpas:  50 % van de werkelijk betaalde prijs (voor korting!).
 • Buitenschoolse Kinderopvang: 50 % van de werkelijk betaalde prijs.
 • Opnieuw  & Co: 50 % extra reductie op aangekochte goederen (op basis van factuur).
 • 50 % op het lidmaatschap van alle Lintse sport-, cultuul- en sociale verenigingen  (bv. KWB, gezinsbond, SVV, … met een maximum van 80 euro per lidmaatschap).
 • Deelname aan activiteiten van de Lintse organisaties: maximum 50 % van de (inschrijvings)kost met maximum 30 euro per activiteit.
 • Per jaar: deelname in de kosten van  2 toegangsbewijzen voor een sociaal, sportief of cultureel evenement, voor max. 50 % van de betaalde toegangsprijs met maximum 50 euro per toegangsbewijs
 • Toegang tot het sociaal restaurant ‘Kome eten’ te Lier aan gereduceerd tarief.
 • Alle activiteiten van Kiemen, 50 % korting op de deelnameprijs.

Openingsuren & contact

OCMW-huis

adres
Liersesteenweg 622547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 18 60
e-mail
sociale.dienst@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12