Stationsomgeving: studie

De huidige bestemming van Ganzenbol is volgens het gewestplan Antwerpen industriezone (paarse zone), wat betekent dat er zich zware, milieubelastende bedrijven kunnen vestigen. De zone wordt echter gekenmerkt door een moeilijke verkeersontsluiting en de ingesloten ligging tussen woon- en landelijk gebied. Op basis van deze knelpunten is een herbestemming gewenst

In juli 2014 kreeg het studiebureau OMGEVING de opdracht om hierover een visie te ontwikkelen. Van bij de aanvang werd nauw samengewerkt met de Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM). Deze organisatie onderzoekt en begeleidt de ontwikkeling van onderbenutte bedrijventerreinen.

Uit onderzoek bleek dat dit gebied niet geschikt is om volledig als industrie of KMO-zone ontwikkeld te worden. Er werd gezocht naar een nieuwe bestemmingsmix voor werken- wonen- groen. De huidige oppervlakte die door KMO-bedrijven wordt gebruikt blijft behouden maar het wordt beter gestructureerd. De overige ruimte wordt benut voor woningen en open groene ruimten. Er is ook ruimte voor bijkomende trage verbindingen voor fietsers en wandelaars. Met deze visie wordt tenslotte ook de stationsomgeving Kontich-Lint opgewaardeerd.

Het realiseren van deze visie zal over meerdere jaren verspreid in verschillende stappen verlopen.  In 2015 wordt gestart met de opmaak van een RUP voor het gebied. Dit is een document waarmee de bestemming van een gebied juridisch wordt verankerd en waarin een aantal stedenbouwkundige voorschriften staan opgenomen. Het gemeentebestuur van Lint wil hiervoor samenwerken met de gemeentebesturen van Hove en Kontich, het provinciebestuur, de Vlaamse overheid, IGEAN en studiebureau OMGEVING.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!

Plan