Gezinshereniging met een Belg

Als EU-burger kan je een procedure opstarten op basis van gezinshereniging.
Je komt je binnen de 10 dagen, na binnenkomt in België, inschrijven in de gemeente en je legt onmiddellijk een nationale identiteitskaart of paspoort voor.
 
Andere vereiste documenten die je moet voorleggen binnen de 3 maanden:

 

Als echtgeno(o)t(e):

 • een huwelijksakte of een akte van het geregistreerd partnerschap (met ev. legalisatie + vertaling)
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg
 • bewijs van behoorlijke huisvesting
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

 

Als wettelijk geregistreerde partner:

 • attest van verklaring wettelijke samenwoning (met voorafgaand een onderzoek van schijn-samenwoonst)
 • bewijs van duurzame en stabiele relatie:
  je bewijst dat je gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken hebt samengewoond
  OF
  je bewijst dat je elkaar sedert tenminste 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag kent en je levert het bewijs dat je regelmatig telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhield, en dat je elkaar voorafgaand aan de aanvraag 3 maal ontmoet hebt en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer dagen betreffen
  OF
  je bewijst dat je een gemeenschappelijk kind hebt
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg
 • bewijs van behoorlijke huisvesting
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

 

Als bloedverwanten in neergaande lijn:

 • geboorteakte (ev. gelegaliseerd en vertaald)
 • indien je jonger bent dan 18 jaar: recht van bewaring of een gelegaliseerde schriftelijke verklaring van de afwezig ouder
 • indien ouder dan 21 jaar: bewijs "ten laste zijn"
 • bewijs van voldoende en stabiele bestaansmiddelen van de Belg
 • bewijs van behoorlijke huisvesting
 • ziektekostenverzekering voor Belg en familie

 

Als ouder(s) van een minderjarige Belgisch kind:

 • geboorteakte
 • als je niet samenwoont met je minderjarig Belgisch kind: bewijs van affectieve en/of financiële band

 

Na het voorleggen van de bewijzen beslist DVZ of je al dan niet een verblijfskaart krijgt.

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst burgerzaken voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken, kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.
 
Voor attesten (samenstelling van het gezin, attest van woonst, attest van leven,...)  moet je geen afspraak te maken.
Hiervoor kan je met een kaartlezer terecht op de website "Mijn dossier" en het onmiddellijk afdrukken. 
Als dit niet mogelijk is kan je je attest aanvragen via burgerzaken@lint.be en 2 werkdagen ligt het klaar aan het onthaal. Vergeet dan wel je identiteitskaart niet mee te brengen.