Aankomstverklaring

Deze meldingsplicht is een administratieve verplichting, die geen invloed heeft op de legaliteit van het verblijf.  Je krijgt een specifiek document, namelijk een “aankomstverklaring”.

Deze aankomstverklaring is geldig voor 3 maanden als de vreemdeling niet visumplichtig is of voor de duur van het visum (type C).

Een aankomstverklaring is geen inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

Voor wie

Niet EU-burgers die naar België komen voor toerisme, zaken of familiebezoek.

 

Voorwaarden

De vreemdeling heeft  een paspoort eventueel met een visum .
Iemand die naar het Schengengebied komt voor een kort verblijf moet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.  Hiervoor kan een ten laste neming dienen.

De visumplichtige vreemdeling die in een ander Schengenland gevestigd is, mag zonder visum naar België komen voor een kort verblijf van ten hoogste 3 maanden per semester op voorwaarde dat hij beschikt over een geldige verblijfsvergunning voor dat Schengenland die tenminste nog 3 maanden geldig is en over een geldig nationaal paspoort.

De vreemdeling die houder is van een visum dat niet tot het Belgisch grondgebied is beperkt en dat is afgeleverd door één van de Schengen-staten en die regelmatig het grondgebied van één van deze staten bezoekt, mag zich vrij over het volledige grondgebied van de Schengen-staten verplaatsen gedurende de geldigheidsduur van het visum.

Hoe aanvragen

Persoonlijk aanmelden bij burgerzaken

Kostprijs

gratis

Afhandeling

Na het controleren van het paspoort en eventueel visum ontvangt u een aankomstverklaring, wanneer u terug vertrekt dient deze aankomstverklaring terug binnen gebracht te worden op de dienst burgerzaken, loket 1.

Regelgeving

Luidens art. 6 van de wet van 15.12.80 kan de vreemdeling onder de reglementering Kort Verblijf in totaal niet meer dan 90 dagen berekend over een periode van 6 maanden in België of op het grondgebied van de Schengenstaten verblijven.

Dit wordt gerekend vanaf de binnenkomststempel in één der Schengenlanden.

Wat meebrengen

uw paspoort eventueel voorzien van een visum.

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst burgerzaken voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken, kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.
 
Voor attesten (samenstelling van het gezin, attest van woonst, attest van leven,...)  moet je geen afspraak te maken.
Hiervoor kan je met een kaartlezer terecht op de website "Mijn dossier" en het onmiddellijk afdrukken. 
Als dit niet mogelijk is kan je je attest aanvragen via burgerzaken@lint.be en 2 werkdagen ligt het klaar aan het onthaal. Vergeet dan wel je identiteitskaart niet mee te brengen.