GFT+-afval

GFT+-afval goed sorteren… om te composteren
Het groente-, fruit- en tuinafval mag samen met het niet-recycleerbaar papier zoals papieren
servetten, koffiefilterzakjes, … aangeboden worden voor de huis-aan-huisophaling zodat het
gecomposteerd kan worden in de installaties van IGEAN milieu & veiligheid. Op deze manier wordt
dit afval verwerkt tot biogas en kwaliteitsvolle compost. Toch hangt de kwaliteit van de compost
niet enkel af van het verwerkingsproces maar vooral van de kwaliteit van het aangeboden GFT+.
Het is dus belangrijk dat je goed sorteert.

Sorteerregels

Hoe aanvragen

GFT+ wordt verzameld in een specifieke container en wordt aan huis opgehaald. Is er bij je woning geen GFT+-container aanwezig, vraag er een via dit formulier en bezorg dit bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis.

Kostprijs

Voorschot betalen voor GFT+-inzameling
Als je gebruik maakt van de inzameling van GFT+ wordt de kost in mindering gebracht van je "voorschot". Voor de betaling van het voorschot krijg je een betalingsuitnodiging. Het voorschotbedrag hangt af van de grootte van je GFT+-container:

container van 40 l

container van 120 l

20 euro

35 euro


In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN je, in opdracht van de gemeente, om dit bedrag te storten op de diftar-rekening van de gemeente. Op die manier leg je een “voorschot” aan, net als voor je energie-rekeningen. De eerste betalingsuitnodiging krijg je begin januari. Om je voldoende tijd te geven het voorschot te betalen

Drempel- en minimumbedrag
Als het saldo van je voorschot onder het drempelbedrag komt, stuurt IGEAN je een nieuwe betalingsuitnodiging. Het nieuwe voorschotbedrag is gebaseerd op het reëel verbruik van je gezin tijdens de voorbije maanden. Is jouw historiek te kort, dan krijg je een betalingsuitnodiging om het oorspronkelijke voorschotbedrag te storten.

Bij de betalingsuitnodiging krijg je een overzicht van de diensten waarop je beroep deed. Het drempelbedrag laat nog een beperkt aantal ophalingen toe. Zakt het voorschot onder het minimumbedrag dan wordt je GFT+-container niet meer geledigd tot je het voorschot opnieuw aanvult.


Drempelbedrag:

container van 40 l

container van 120 l

6 euro

8 euro


Minimumbedrag:

container van 40 l

container van 120 l

1,5 euro

3 euro


De kostprijs van het GFT+
De kostprijs bestaat uit:
1. Gebruiksrecht
Voor het gebruik van een GFT+-container betaalt u maandelijks een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de container.
2. Bedrag per lediging
Per keer dat u de GFT+-container aanbiedt, wordt een retributie aangerekend en dit eveneens op basis van de grootte van de container. Het bedrag per aanbieding is laag zodat u het GFT+ regelmatig kan meegeven.
3. Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid GFT+
Voor de verwerking van het GFT+ geldt een kostprijs per kilogram.

Dit zijn de retributies:

Type retributie

container van 40 l

container van 120 l

gebruiksrecht (€ per maand)

0,25

0,90

lediging (€ per aanbieding)

0.12

0,30

hoeveelheid GFT+ (€ per kg)

0,10

0,10

Meer info

Meer info vind je op de website van IGEAN.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
milieu@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.