Subsidies

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement volgende subsidies ter beschikking:

subsidiereglement jeugdwerk

  1. werkingssubsidies voor jeugdverenigingen
  2. kampsubsidies voor jeugdverenigingen
  3. kampvervoersubsidies voor jeugdverenigingen
  4. lokalensubsidies voor jeugdverenigingen

subsidiereglement jeugd

  1. kadervormingssubsidies
  2. culturele vormingssubsiedies
  3. projectsubsidies