Hulppost en medisch advies

Wanneer je een activiteit organiseert, is het raadzaam om na te gaan of er al dan niet een medische hulppost moet voorzien worden. Via een vragenlijst ‘PRIMA’ (Plan Risico’s en Manifestatie) geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid je hierover advies.

Hoe aanvragen?

Wanneer je de vragenlijst hebt ingevuld, stuur je hem door aan uit@lint.be. Het preventief advies zal je worden toegestuurd.