Subsidiereglement kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor wie?

Alle sportverenigingen die erkend door de gemeente mét jeugdwerking. De gedetailleerde voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?
Stuur het formulier en de gevraagd bijlagen naar de sportdienst, Liersesteenweg 25, 2547 Lint.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

aanvrager

dient voor 15 september aanvraag in

2

subsidiecommissie

  • controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn
  • beoordeelt de aanvragen op basis van de reglementen

3

sportdienst

legt de aanvragen voor ter advies bij de gemeentelijke sportraad

4

sportraad

verleent advies

5

college van burgemeester en schepenen

keurt de verdeling van de subsidies goed

6

sportdienst

antwoordt de aanvrager vóór 1 november

7

aanvrager

kan beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen tot 15 november

8

gemeentebestuur

betaalt de subsidie uit vóór 31 december