Sportverzekering voor socio-culturele verenigingen

De gratis sportverzekering wordt afgesloten voor sport-promotionele activiteiten georganiseerd door socio-culturele en jeugdverenigingen.

Verenigingen die uitzonderlijk een sportactiviteit organiseren, kunnen op die manier de verzekering voor hun deelnemers regelen. De polis wordt via de sportdienst en Sport Vlaanderen afgesloten bij Ethias.

De polis bij Ethias waarborgt twee risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussenbeide bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering dekt ook ‘plots hartfalen’.

Voor wie?

De verzekering is alleen geschikt voor socio-culture verenigingen en jeugdverenigingen. Sportclubs komen niet in aanmerking, tenzij deze in de opstartfase zitten (de eerste 3 maanden).

Voorwaarden?

  • Alle sportactiviteiten die onder degelijke begeleiding, met de juiste materialen en op het niveau van de deelnemers worden aangeboden komen in aanmerking, behalve: luchtsporten (zoals parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane, enz.), alpinisme, wielerwedstrijden, wedstrijden zoals ultraloop, triatlon, caféspelen, karting, gemotoriseerde sporten en paintball.

  • Initiatieven die van de gratis sportverzekering gebruik willen maken, moeten toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage gevraagd worden voor de verzekering.

Hoe aanvragen?

De sportverzekering moet ten minste 3 weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd via de gemeentelijke sportdienst. Bij de medewerkers van de sportdienst kan je een aanvraagformulier opvragen, dat je later ingevuld aan hen terugbezorgt. De gemeentelijke sportdienst bezorgt de aanvraag aan de provinciale promotiedienst van Sport Vlaanderen. Die beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Kostprijs?

Gratis dankzij subsidiëring van Sport Vlaanderen.