Erkenning sportverenigingen

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de sportverenigingen om de kwaliteit van de begeleiding van haar leden te verbeteren. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor deze subsidies moeten bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen.

Voor wie?
Alle erkende sportverenigingen.

Hoe aanvragen?
Vul het bijgevoegde aanvraagformulier volledig in en stuur het samen met de gevraagde bijlagen op naar Sportdienst, Liersesteenweg 25, 2547 Lint.

Afhandeling?

1 aanvrager
  • dient voor 15 september aanvraag in
2 sportdienst  
  • controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn
  • beoordeelt de aanvragen op basis van de reglementen
  • Maakt de berekening voor de verdeling 
3 college van burgemeester en schepenen
  • keurt de verdeling van de subsidies goed
4 sportdienst
  • bezorgt de subsidieverdeling aan de aanvragers 
5 gemeentebestuur
  • betaalt de subsidie uit vóór 31 januari