Erkenning sportverenigingen

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de sportverenigingen om de kwaliteit van de begeleiding van haar leden te verbeteren. Sportclubs die in aanmerking willen komen voor deze subsidies moeten bij het gemeentebestuur een aanvraag tot erkenning indienen.

Voor wie?
Alle erkende sportverenigingen.

Hoe aanvragen?
Vul het bijgevoegde aanvraagformulier volledig in en stuur het samen met de gevraagde bijlagen op naar Sportdienst, Liersesteenweg 25, 2547 Lint.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

aanvrager

dient voor 17 september de aanvraag in

2

sportdienst

controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn

3

sportdienst

legt de aanvraag voor ter advies bij de gemeentelijke sportraad

4

sportraad

verleent advies

5

College van burgemeester en schepenen

bespreekt de aanvraag en beslist of de sportvereniging al dan niet erkend wordt

6

sportdienst

antwoordt de aanvrager voor 1 juli