Vestigingspremie voor zelfstandigen

Als aanmoediging voor de vestiging van zelfstandigen in de gemeente, biedt het bestuur een premie van 322,26 euro aan.

Voor wie

  • Voor personen die zich voor de eerste maal, als bedrijfshoofd van een zelfstandig beroep vestigen en dit beroep als hoofdberoep uitoefenen op voorwaarde dat zij hun bedrijf persoonlijk leiden.
  • Personenvennootschappen met een Belgische vennootschapsvorm die op het grondgebied van Lint worden opgericht met dezelfde doelstellingen en waarvan het bedrijfshoofd niet met een dienstcontract aan de vennootschap verbonden is.

Voorwaarden

  • Belg zijn;
  • Meerderjarig zijn of meerderjarig verklaard zijn;
  • beschikken over een vestigingsgetuigschrift of het activiteitsattest
  • beschikken over een bedrijfsuitrusting met een waarde van minstens 2 478,94 euro
  • Gedurende ten minsten 3 achtereenvolgende jaren het bedrijf waarvoor een premie wordt toegekend zelf te leiden, of inĀ  geval van, een personenvennootschap in stand te houden.

Hoe aanvragen

Aanvraag uiterlijk 6 maanden na vestiging, richten aan het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet de nodige attesten en bewijsstukken bevatten die aantonen dat aan de voorwaarde voldaan wordt.

Openingsuren & contact

Secretariaat

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 30
e-mail
secretariaat@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12