Onbewoonbaarheid / ongeschiktheid van een woning

Een woning wordt onbewoonbaar of ongeschikt verklaard als er een ernstig veiligheids- en gezondheidsrisico is vastgesteld. Ingeval van onbewoonbaarheid moet de woning verlaten worden.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Hoe aanvragen

Procedure

 • Verzoek kan ingediend worden door bewoner, gemeente en andere overheden of sociale organisaties.
 • Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning moet beschouwt worden op een procedure op te starten.
 • Het is aangewezen de eigenaar of verhuurder van de woning vooraf schriftelijk te verwittigen over de problemen.
 • Er zal een woningonderzoek uitgevoerd worden door een woningcontroleur. Hij/zij zal een technisch- en fotoverslag (lijst met gebreken per categorie) opmaken.

  De woning is ongeschikt als:

  Ze minstens één gebrek van categorie II heeft: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid

  De woning is ongeschikt en onbewoonbaar als:

  Ze minstens een gebrek van categorie III heeft: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.

 • De gemeente kan in dit proces bemiddelend optreden a.d.h.v. van een hoorplicht indien uit het advies van Wonen Vlaanderen ongeschiktheid of onbewoonbaarheid blijkt.
 • De burgemeester dient, op basis van het advies, een besluit te nemen.

Gevolgen

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt en sancties vermijdt:

 • Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheersrecht op uw woning worden ingesteld.
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 • De huurder kan bij de vrederechter een verminderde huurprijs afdwingen of een deel van de huurgelden terugvorderen. Het lopende huurcontract kan ook nietig worden verklaard.
 • Als de burgemeester heeft geoordeeld dat de woning niet meer kan worden bewoond, moet de bewoner de woning verlaten en (eventueel tijdelijk) verhuizen naar een andere woning:
 • Bij een eventuele herhuisvesting van de huurder kan de verhuurder opdraaien voor de kosten.
 • In sommige gevallen heeft de bewoner recht op voorrang voor sociale huisvesting of op een tegemoetkoming in de huurprijs.

Bekijk ook

Meer informatie kan u terugvinden bij Wonen-Vlaanderen

Openingsuren & contact

Huisvesting

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
huisvesting@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!