Premie voor afkoppeling van hemelwater van de riolering

Binnen de perken van de jaarlijkse in het budget voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor panden die gelegen zijn langs een straat waar PIDPA-HidroSan en de gemeente een volledig gescheiden rioolstelsel voorziet.

De subsidie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater bedraagt 50% van de bewezen kosten met een maximum van 500 EUR.

Voorwaarden

  • Niet verplicht zijn opgelegd door een gewestelijke stedenbouwkundige verordening in de bouwvergunning( en) van de betreffende woning/lokaal.
  • De installatie van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater zoals bedoeld in artikel 3 dient te voldoen aan de richtlijnen zoals bepaald in 'Krachtlijnen voor een ge├»ntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'Code van goede praktijk'.
  • Het hemelwater afkomstig van de gebouwen dient volgens de regels van het Vlarem afgekoppeld te zijn van het afvalwatercircuit.
  • De werken hebben betrekking op nieuw geplaatste toestellen, installaties en/of materialen. De premie wordt berekend op de in aanmerking komende bedragen inclusief BTW. Dit zijn kosten rechtstreeks verbonden aan de subsidieerbare werken. Alle gebouwen dienen gelegen te zijn op het grondgebied van de gemeente Lint.
  • Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke premie voor afkoppeling van hemelwater van rioleringen dient voldaan te zijn aan de voorwaarden opgelegd door PIDPA HidroSan. Een certificaat van afkoppeling afgeleverd door de afkoppelingsdeskundige dient bij de aanvraag worden toegevoegd. De werken dienen bovendien afgerond te zijn voor de voorlopige oplevering van de aanleg van de gescheiden riolering.

Openingsuren & contact

Huisvesting

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
huisvesting@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Meer info nodig? Maak een afspraak!