Tenlasteneming

Maak een afspraak

Dit is een document dat de dienst burgerzaken opstelt als een inwoner van Lint een buitenlander wilt uitnodigen voor een kort verblijf in België en als die buitenlander zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Voor wie

De aanvraag kan gedaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die de Belgische nationaliteit heeft of gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van onbeperkte duur in België en die over voldoende financiële middelen beschikt.

Hoe aanvragen

Indien je je garant wil stellen voor een vreemdeling, moet je je begeven naar het gemeentebestuur waar je ingeschreven bent in de registers om er een formulier van verbintenis tot tenlasteneming te verkrijgen.  

Je vult het formulier van de verbintenis tot tenlasteneming in en je laat je handtekening legaliseren.  Waarna men het document met je meegeeft.

Daarna moet je de verbintenis tot tenlasteneming (origineel exemplaar) naar de visumaanvrager opsturen, samen met de bewijzen van de Belgische nationaliteit of het bewijs dat je gemachtigd of toegelaten bent tot een verblijf van onbeperkte duur in België, bewijs van voldoende bestaansmiddelen en eventuele bewijzen die kunnen dienen om het bedrag van de middelen waarover je beschikt te beoordelen (vb: samenstelling van het gezin).

De uitgenodigde vreemdeling beschikt over een termijn van zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming, om zich hiermee te begeven naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post om er een visumaanvraag in te dienen.

De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal zo nodig in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken, de voorgelegde stukken en de solvabiliteit van de garant evalueren.  De aanvaarding van een verbintenis tot tenlasteneming door een consulaat of door de Dienst Vreemdelingenzaken garandeert niet de binnenkomst in het Schengengebied of de afgifte van het aangevraagde visum.  Die zijn immers afhankelijk van andere voorwaarden die de vreemdeling moet vervullen.

Bij afgifte van een visum wordt het origineel exemplaar van de tenlasteneming terug aan de visumaanvrager overhandigd, aangezien deze dit document eventueel moet kunnen voorleggen als bewijs van voldoende bestaansmiddelen bij het binnenkomen van het Schengengrondgebied.

Maak een afspraak

Wat meebrengen

identiteitskaart of verblijfskaart

Meer info

Je verbind je ertoe ten aanzien van de vreemdeling, de Belgische Staat en elk OCMW de kosten van medische verzorging, de verblijfskosten en de kosten van een eventuele repatriëring ten laste te nemen.

Je bent bovendien samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die kosten gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de vreemdeling op het grondgebied van de Schengenstaten binnenkomt.

De verbintenis  betekent dat als de Belgische Staat of een OCMW de verblijfskosten, de medische kosten en de kosten voor de repatriëring hebben gedragen, zij zowel van de ten laste genomen vreemdeling als van de garant hiervan de terugbetaling kunnen vorderen.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken! Zo word je geholpen op het moment dat voor jou het best uitkomt. Geen lange wachtrijen meer! Het is direct aan jou en je komst is voorbereid zodat je nog vlotter geholpen wordt.

Hoe maak je een afspraak?

Bij het product/item dat je nodig hebt, staat een knop afspraak maken. Klik hierop en kies het moment uit dat voor jou best uitkomt. 

Vind je het item niet terug in de lijst of je hebt een vraag? Contacteer dan de medewerkers via de gegevens die je op deze pagina terugvindt.