Studietoelagen

In alle scholen zijn aanvraagformulieren aanwezig om een studietoelage aan te vragen. Leerlingen die het vorige jaar een geldige aanvraag deden, ontvangen begin juli automatisch een nieuw formulier.

Meer informatie over onderwijs in vlaanderen.