Wat

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Lint werd definitief door de Deputatie goedgekeurd in zitting van 24.07.2008.
In dat GRS wordt het gebied aan de Zevenhuizenstraat als een belangrijk element van de gewenste nederzettingsstructuur aangeduid. Het biedt namelijk ruimte aan een grootschalig, gemengd en eventueel gefaseerd woonproject, dat tegemoetkomt aan de taakstelling betreffende bijkomende woningen voor het grootstedelijk gebied. In het richtinggevend gedeelte van het GRS wordt verder bepaald dat de gemeente voor dit gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan opmaken.

Het RUP heeft dus betrekking op de verdere detaillering en inrichting van het woongebied “Zevenhuizenstraat”. Dit gebied werd immers reeds herbestemd van woonuitbreidingsgebied naar woongebied d.m.v. het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” (BVR 19 juni 2009). De inhoud van de bestemming woongebied werd in dat gewestelijk RUP in zeer algemene termen gedefinieerd. Het is de bedoeling van het voorliggende gemeentelijk RUP om de verdere ordening van het gebied vast te leggen.
In zitting van 02.06.2009 werd IGEAN Dienstverlening aangesteld als ontwerper van het
RUP. 

In functie van de verdere ontwikkeling van het gebied werd ondertussen ook een stedenbouwkundige studie opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze studie zal als leidraad dienen voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan, in die zin dat deze studie als een eerste ontwerpoefening wordt beschouwd.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 36
e-mail
omgeving@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.