Voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider)

Een voorlopig rijbewijs enkel voor de categorie B

Geldigheidsduur: 36 maanden

Begeleider: verplicht

Voor wie

Aanvrager moet de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en geslaagd in het theoretisch examen.

Hoe aanvragen

U moet zich persoonlijk aanmelden

Kostprijs

€ 23 

Regelgeving

Begeleiding: Je kunt maximum twee begeleiders kiezen waarvan de namen op het voorlopig rijbewijs vermeld staan.

Eerste praktisch examen: ten vroegste na 3 maanden én de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 

Voorwaarden voor begeleiders:
De begeleiders moeten al 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs B en mogen gedurende de drie voorafgaande jaren niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen. Bovendien mag de begeleider ook niet gedurende een jaar voorafgaand aan de uitgifte van het rijbewijs vermeld gestaan hebben op een ander rijbewijs tenzij het een begeleiding betreft van eigen (pleeg)kinderen, kleinkinderen, broers of zussen of van die van de wettelijke partner.

Personen met een voorlopig rijbewijs mogen geen passagiers meer vervoeren. De beide begeleiders mogen wel tegelijk meerijden in het voertuig.

Wat meebrengen

  • eID
  • Het aanvraagformulier van het examencentrum
  • Een foto is niet nodig omdat de foto van je eID op je rijbewijs komt.

Meer info

Er kan tijdens de 36 maanden éénmaal overgeschakeld worden naar een ander model van voorlopig rijbewijs.

Wie twee keer faalt voor het praktisch examen, moet 6 uur praktisch onderricht volgen. Het voorlopig rijbewijs blijft natuurlijk wel geldig.

De voorlopige rijbewijzen die voor 3 februari 2014 werden afgeleverd blijven geldig volgens de oude regeling. Bij verlies, diefstal, beschadiging van het voorlopig rijbewijs van voor 03.02.2014, val je met het vervangende voorlopig rijbewijs onder de nieuwe reglementering.

Openingsuren & contact

Dienst burgerzaken

adres
Koning Albertstraat 412547 Lint
Stratenplan
Toon op Google Maps
tel.
03 460 13 32
e-mail
burgerzaken@lint.be

Openingsuren

Vandaag: 9 - 12

Vanaf 16 maart 2020 werkt de dienst burgerzaken voor alle producten op afspraak.
Een afspraak boeken, kan vanaf 11 maart 2020.
Zo kunnen wij jouw komst voorbereiden en kan je efficiënter geholpen worden.
 
Voor attesten (samenstelling van het gezin, attest van woonst, attest van leven,...)  moet je geen afspraak te maken.
Hiervoor kan je met een kaartlezer terecht op de website "Mijn dossier" en het onmiddellijk afdrukken. 
Als dit niet mogelijk is kan je je attest aanvragen via burgerzaken@lint.be en 2 werkdagen ligt het klaar aan het onthaal. Vergeet dan wel je identiteitskaart niet mee te brengen.